Illustrasjonsfoto

Vil du vere med på å byggje opp kollektivtilbodet i Vestland?

No er det lyst ut fem nye leiarstillingar i den nye kollektiveininga i Vestland fylkeskommune. Arbeidsstadane er Bergen, Førde eller Leikanger.

Publisert 23.05.2019 av redaksjonen

Dette er stillingane som er lyst ut no:

Stillingane har arbeidsstad Bergen, Førde eller Leikanger, avhengig av kva som vert avtalt med kandidatane. Frist for å søkje er 5. juni.

Den nye kollektiveininga i Vestland fylkeskommune skal overta oppgåvene som Skyss i Hordaland og Kringom i Sogn og Fjordane løyser i dagens to fylke frå 1. januar 2020.

Namnet på den nye eininga er ikkje avgjort.