Val 2019

9. september 2019 er det kommune- og fylkestingval. Då skal innbyggjarane i det nye storfylket velje 65 representantar til det nye fylkestinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har føreslått at valet i 2019 vert gjennomført som om fylkessamanslåinga allereie har funne stad. Det vil seie at Hordaland og Sogn og Fjordane vert éin valkrins, og at partia må stille med ei liste som gjeld for heile det nye fylket. Politikarane som vert valde skal representere det nye fylket som trer i kraft 1. januar 2020.

Valresultat i fylkestingsvalet 2015 for Hordaland

Valresultat i fylkestingsvalet 2015 for Sogn og Fjordane

Medlemer i fylkestinget i Hordaland 2015–2019

Medlemer i fylkestinget i Sogn og Fjordane 2015–2019

Sjå valg.no for fortlaupande informasjon om valet.