Val 2019

9. september 2019 er det kommune- og fylkestingval. Då skal innbyggjarane i nye Vestland fylke velje 65 representantar til det nye fylkestinget. Valet vert gjennomført som om fylka allereie er slått saman.

Du kan førehandsstemme frå 12. august til 6. september.

Kven kan stemme?

Du må ha fylt 18 i løpet av valåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg vere norsk statsborgar, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og busett i Noreg seinast 30. juni 2019.

Er du frå eit land utanfor Norden må du ha vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.

Desse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsval:

Norske statsborgarar som

  • har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
  • er, eller nokon gang har vore, folkeregisterført som busett i Noreg, og som
  • ikkje har mista stemmeretten etter Grunnlova § 53.

Ikkje-norske statsborgarar som oppfyller dei andre krava, dersom dei

  • har stått innført i folkeregisteret som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen, eller
  • er statsborgar i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.

Utanlandske statsborgarar som melder flytting ut av Noreg før valdagen, mister stemmeretten.

Du må stå innført i manntalet i ein kommune for å kunne stemme.

Korleis og kvar kan eg stemme?

Du kan du førehandsrøyste i alle kommunane i landet frå 12. august til 6. september. På valdagen måndag 9. september må du røyste i heimkommunen din (der du var folkeregistrert 30. juni). Nokre kommunar held også val søndag 8. september.

Viss du ikkje har høve til å røyste i perioden for førehandsrøysting eller på valdagen, kan du ta kontakt med kommunen din og be om å få røyste allereie no.

Du kan ikkje røyste på nytt på valdagen dersom du har røysta på førehand. Du kan heller ikkje førehandsrøyste fleire gonger.

Alt du treng i vallokalet for å røyste er legitimasjon med bilete. Ta gjerne med valkortet ditt, då tar det kortere tid.

Når du kjem inn i eit vallokale, blir du møtt av ein valmedarbeidar. Valmedarbeidaren er der for å hjelpe dersom det er noko du lurer på. Når du er klar vil valmedarbeidaren vise deg til eit røysteavlukke.

Kven kan eg stemme på? Parti og lister

17 parti stiller liste til fylkestingsvalet i Vestland:

Arbeidarpartiet
Demokratene
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Framstegspartiet
Helsepartiet
Høgre
Kristeleg Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet Dei Grøne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Raudt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Listeforslag til fylkestingsvalet i Vestland 2019 (pdf)

Fylkesvalstyret

Fylkesvalstyret har ansvar for på leggje til rette for val og for kontroll med valgjennomføringa i kommunane i Vestland.

Fylkesvalstyret har ansvar for fylkestingsval og stortingsval etter vallova, og godkjenner parti og grupper sine forslag til vallister (seinast 1. juni i valåret). Medlemane av fylkesvalstyret er dei same som er medlemar i fellesnemnda.

Møte i fylkesvalstyret

23. mai 2019 – sjå møtedokument

30. august 2019 – sjå møtedokument