Fylkesutvalet samlar seg om namnet Vestland

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland var 27. oktober samla til felles drøftingsmøte i Gulen, for å diskutere og vedta vegen vidare i prosessen med å bli eitt fylke frå 2020. Her kan du sjå opptak av møtet.

Publisert 26.10.2017 av Redaksjonen

Denne artikkelen er tidlegare publisert på sfj.no.