Politiske møte Vestland

Møteoversikt politiske møte for Vestland fylkeskommune hausten 2019

UTVALAUGUSTSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER
Fylkesting 15./16.17./18.
Valnemnda16.17.
Fylkesutval24.13.3.
Finansutval24.13.3.
Hovudutval for samferdsel og mobilitet12.2.
Hovudutval for opplæring og kompetanse12.2.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon12.2.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering12.2.
Administrasjonsutvalet26.
Fylkeseldrerådet25.
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne27.
Fylkesutval for ungdom29.
Trafikktryggingsutvalet28.
Politikardag – folkevaldopplæring11.
Fylkesvalstyret30.18.
Fellesnemnda AU02.
Partsamansett utval02.
Fellesnemnda18.