Politiske møte Vestland

Møteoversikt politiske møte for Vestland fylkeskommune hausten 2019

UTVALAUGUSTOKTOBERNOVEMBERDESEMBER
Fylkesting15./16. 17./18.
Valnemnda16.17.
Fylkesutval24.13.3.
Finansutval24.13.3.
Hovudutval for samferdsel og mobilitet12.2.
Hovudutval for opplæring og kampetanse12.2.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon12.2.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering12.2.
Administrasjonsutvalet26.
Fylkeseldrerådet25.
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne27.
Fylkesutval for ungdom29.
Trafikktryggingsutvalet28.
Politikardag – folkevaldopplæring11.
Fylkesvalstyre30.