Nyheiter

Vestland lyser ut opp mot 100 ledige stillingar innan infrastruktur og veg

Som følge av regionreformen blir administrasjonen av fylkesvegoppgaver overført frå Statens vegvesen til fylkeskommunene 1. januar 2020. I den samanheng lyser Vestland ut opp mot 100 nye stillinger.
Nytt fylkesvåpen med fjord og fjell i bakgrunnen.

Det første fylkestinget i Vestland

Den historiske første samlinga for Vestland fylkesting finn stad den 15. og 16. oktober på Hotell Norge i Bergen. Leiar av fellesnemnda Anne Gine Hestetun startar møtet, men vil raskt gje klubba og leiinga vidare til Vestland sin første fylkesordførar.

Vestland får to UKM-festivalar i 2020

Den store Ung kultur møtest (UKM)-helga i Vestland i 2020 blir 24.–26. april. Då blir det UKM Vestland-festival i Nordfjordhallen i Måløy og på Voss kulturhus på Voss.
Alle delane av fylkesordførarkjedet

Fylkeskommunen skal bli meir effektiv

I budsjettarbeidet for Vestland fylkeskommune er det mål om at fylkeskommunen skal bli meir effektiv. Program for effektivisering vil bli lagt fram 24. oktober.

Invitasjon til historisk markering for Vestland

15. oktober møter det aller første fylkestinget for Vestland fylke. Etter konstituering på Hotell Norge i Bergen, samlast fylkestinget til historisk markering i Håkonshallen. Ti plassar blir trekte ut til innbyggarar frå fylket.

Desse kom inn i det nye Vestland fylkesting

65 representantar skal ta plass i det nye Vestland fylkesting når dei møter for første gong 15. oktober. Kontrollteljinga etter valet er ferdig, og kandidatane som kom inn, er klare.