Nyheiter

Klart for dialogmøte om det nye fylket

No skal politikarane møte innbyggarar, kommunar og aktørar i regionane for å få innspel til planstrategien for vårt nye fylke. Sjå tid og stad for dei fem møta.
Politikarane i fellesnemnda sit i ein firkant i møtesalen. Prosjektleiar Rune Haugsdal står på talarstolen.Kan brukast fritt mot kreditering

Fellesnemnda vedtok modell for inntak til vidaregåande skule

Inntaket til vidaregåande skule i Vestland for skuleåret 2020/21 vert gjennomført med fritt skuleval innanfor to eller fleire geografiske inntaksområde. Det vedtok fellesnemnda onsdag.
Ei gruppe politikarar står og diskuterer i salen under eit møte i fellesnemnda.Kan brukast fritt mot kreditering

Prosessen med nytt fylkesvåpen går vidare

Etter at fire framlegg til fylkesvåpen for Vestland fylke vart lagt fram, vedtok fellesnemnda 19. desember å bruke meir tid på å finne eit varig og samlande fylkesvåpen til det nye fylket.
Politikarane i fellesnemnda sit i ein firkant med pc-ar framfor seg i ein møtesal.

Møte i fellesnemnda onsdag 19. desember

Nytt fylkesvåpen, felles budsjettprosess og overordna prinsipp for inntak til vidaregåande skule var blant sakene på dagsorden til møtet i fellesnemnda onsdag 19. desember. Her kan du sjå opptak av møtet i nett-tv.

Hordalands HR-direktør nominert til Årets kommuneprofil

– Eg? Eg er berre ein smålåten bergensar, seier HR-direktør Geir Davidsen i Hordaland fylkeskommune etter at han er nominert til prisen som Årets kommuneprofil 2018, for arbeidet han gjer med fylkessamanslåinga.