Nyheiter

500 søkjarar til 100 vegstillingar

Rundt 500 søkjarar har meldt seg til dei om lag 100 ledige stillingane innan infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune.

Høyring – reglement og prosedyrar for opplæring i Vestland

Tre viktige dokument for opplæringssektoren i Vestland fylkeskommune er no ute på høyring.

Budsjettarbeidet for Vestland er i gang

Fylkestinget 17. og 18. desember skal endeleg godkjenne det første budsjettet for Vestland fylkeskommune. Nytt er at det ikkje er fylkesrådmannen, men finansutvalet som skal fremje budsjettforslaget. Finansutvalet hadde sitt første møte i Bergen i dag.

Slik fordelar dei politiske verva i Vestland seg

Vestland fylkesting 15. og 16. oktober har fordelt dei ulike politiske verva i den nye fylkeskommunen.

– Vestland må bli større enn Oslo

– Vestland blir på storleik med Oslo. Ambisjonen må vere å bli større enn Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i talen til det nye Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober.

Skal gjere sitt beste for oss alle i Vestland

– Eg skal gjere mitt beste for oss alle i denne første perioden i Vestland fylke, sa nyvald fylkesordførar Jon Askeland (Sp) på det første fylkestinget i Vestland. Han vart vald med 46 røyster. Silja Ekeland Bjørkly (H) fekk 19 røyster.