Nyheiter

Nøgd fylkesordførar utfordrar Stortinget til å følgje ekspertutvalet

Fylkesordførar Jenny Følling synest ekspertutvalet som i dag har lagt fram forslaget til nye oppgåver til fylkeskommunane, har gjort eit grundig arbeid. No ber ho Stortinget følgje opp.
Møte

Inviterer innbyggarar til å vere med å utforme nytt fylkesvåpen

Arbeidet med å utforme fylkesvåpen for Vestlandet fylkeskommune er no i gang. Eit arbeidsutval ber fylkesrådmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane starte prosessen. Politikarane ønskjer at innbyggarane skal få vere med og bidra med innspel.

Namnet blir avgjort før sommarferien

– Namnet på den nye regionen på Vestlandet blir avgjort før sommarferien, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter møtet mellom dei fire fylkesordførarane på Vestlandet og kommunalminister Monica Mæland i Oslo i dag.

Diskuterte fylkesnamn med ministeren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i dag fire fylkesordførarar til felles møte om namnet på det nye vestlandsfylket.

Historisk møte for det nye Vestlandsfylket

Samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt stort Vestlandsfylke er i gang. Fellesnemnda, samansett av fylkesutvala i dei to fylka, møttest for første gong i Bergen i dag.
Fylkesordførar, fylkesordfører, Jenny Følling, politikar, politiker, fylkespolitikk, fylkespolitikar, fylkespolitiker

Fylkesordføraren oppmoda om å løfte blikket

2017 har bydd på historiske avgjerder, høg temperatur og regionreform i fleire omgangar. Fylkesordføraren ber no alle konsentrere seg om å byggje eit best mogleg vestlandsfylke – med det beste frå begge dagens fylke.