Nyheiter

Utset sak om miljøvenlege snøggbåtar

Vestland fylkesutval utsette saka om satsing på miljøvenlege snøggbåtar. Ein del problemstillingar vart drøfta i møtet som fylkesrådmannen skal leggje fram eit notat om til neste møte 3. desember.

Ungdomen i Vestland slår seg saman

– Vi ser på samanslåing og samarbeid som positivt. Vi blir større og får meir makt, seier Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus.

500 søkjarar til 100 vegstillingar

Rundt 500 søkjarar har meldt seg til dei om lag 100 ledige stillingane innan infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune.

Høyring – reglement og prosedyrar for opplæring i Vestland

Tre viktige dokument for opplæringssektoren i Vestland fylkeskommune er no ute på høyring.

Budsjettarbeidet for Vestland er i gang

Fylkestinget 17. og 18. desember skal endeleg godkjenne det første budsjettet for Vestland fylkeskommune. Nytt er at det ikkje er fylkesrådmannen, men finansutvalet som skal fremje budsjettforslaget. Finansutvalet hadde sitt første møte i Bergen i dag.

Slik fordelar dei politiske verva i Vestland seg

Vestland fylkesting 15. og 16. oktober har fordelt dei ulike politiske verva i den nye fylkeskommunen.