Nyheiter

Skal stake ut kursen for Vestland

Den regionale planstrategien for perioden 2020 til 2024 skal stake ut kursen for det nye Vestland fylke. Fylkesutvalet vedtok 3. desember formelt å starte arbeidet med planstrategien.

Vestland får miljøvenlege snøggbåtar

Innføringa av miljøvenlege snøggbåtar i Vestland kan skje snarast mogeleg frå 2022 og seinast 2024. Det har Vestland fylkesutval vedteke.

Fylkesbudsjett på 14,8 milliardar kroner

Budsjettet for Vestland fylkeskommune i 2020 blir på ca. 14,8 milliardar kroner. Av dette skal 8,9 milliardar gå til drift og 5,9 milliardar til investeringar.

Skulefrukost og skulepsykolog i heile Vestland

Skulefrukosten og skulepsykologane i den vidaregåande skulen i Hordaland blir utvida til å gjelde heile Vestland fylke.

Utset sak om miljøvenlege snøggbåtar

Vestland fylkesutval utsette saka om satsing på miljøvenlege snøggbåtar. Ein del problemstillingar vart drøfta i møtet som fylkesrådmannen skal leggje fram eit notat om til neste møte 3. desember.

Ungdomen i Vestland slår seg saman

– Vi ser på samanslåing og samarbeid som positivt. Vi blir større og får meir makt, seier Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus.