Nyheiter

Hordalands HR-direktør nominert til Årets kommuneprofil

– Eg? Eg er berre ein smålåten bergensar, seier HR-direktør Geir Davidsen i Hordaland fylkeskommune etter at han er nominert til prisen som Årets kommuneprofil 2018, for arbeidet han gjer med fylkessamanslåinga.

Toppdirektørane til Vestland fylke er tilsette

Toppleiargruppa i nye Vestland fylkeskommune er no på plass. Framtidig fylkesrådmann Rune Haugsdal presenterte i dag sine sju fylkesdirektørar.

Fellesnemnda ønskjer meir dynamisk prosess om kraftverdiar og fondsvedtekter

Fellesnemnda vedtok i dag at arbeidsutvalet skal peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp i prosessen for å bli samde i saka om kraftverdiar og fondsmidlar.
Bilete frå møte i fellesnemnda juni 2018, Førde. Politikarane sit rundt bordet i ein hestesko.

Møte i fellesnemnda fredag 16. november

Politisk og administrativ organisering i Vestland fylkeskommune, høyring om nye oppgåver til fylkeskommunane og vedtekter for eit utviklingsfond for Sogn og Fjordane står på sakskartet når fellesnemnda møtest fredag. Du kan sjå møtet i opptak på nett-tv.

Mange og gode søkjarar til fylkesdirektørstillingane

– Vi har fått mange og gode søkjarar, seier prosjektleiar Rune Haugsdal for Vestland fylkeskommune etter at søkjarlistene til seks av direktørstillingane i nye Vestland fylkeskommune er offentlege. Total er det 36 søkjarar.