Møte i fellesnemnda tysdag 18. juni

Fellesnemnda for Vestland hadde møte i Bergen 18. juni. Her kan du sjå opptak av møtet i nett-tv.