Slik stemmer du ved fylkestingvalet 2019

Måndag 9. september 2019 er det val til fylkestinget i nye Vestland. Valet vert gjennomført som om vi allereie er eitt fylke.

Kven kan stemme?

Du må ha fylt 18 i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg vere norsk statsborgar, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge seinast 30. juni 2019.
Er du frå eit land utenfor Norden må du ha vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.

Desse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsval:

Norske statsborgarar som

  • har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
  • er, eller nokon gang har vore, folkeregisterført som busett i Noreg, og som
  • ikkje har mista stemmeretten etter Grunnlova § 53.

Ikkje-norske statsborgarar som oppfyller dei øvrige krava, dersom dei

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge dei tre siste åra før valdagen, eller
  • er statsborgar i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.

Utenlandske statsborgarar som melder flytting ut av Noreg før valdagen, mister stemmeretten.

Du må stå innført i manntallet i ein kommune for å kunne stemme.

Korleis stemmer du?

Det er kommunen som tek imot førehåndsstemmer, og du kan førehandsstemme i kva for ein kommune du ønskjer. Stemma blir då sendt til heimkommunen din.

På sjølve valdagen kan du berre stemme i heimkommunen din. Du kan ikkje stemme på nytt på valdagen dersom du har stemt på førehand. Du kan heller ikkje førehandsstemme fleire gonger.