Ledige stillingar i Vestland fylkeskommune

Vi har for tida desse ledige stillingane i Vestland fylkeskommune:

Avdeling for opplæring og kompetanse

Alle stillingane har søknadsfrist 4. november 2019.

PP-rådgjevar i rettleiingstenesta Vestland Nord – Eid

PP-rådgjevar i rettleiingstenesta Vestland Nord – Eid

PP-rådgjevar i rettleiingstenesta Vestland Nord – Førde

PP-rådgjevar i rettleiingstenesta Vestland Nord – Førde og Florø

Avdeling for organisasjon og økonomi

Alle stillingane har søknadsfrist 27. oktober 2019.

Fagansvarleg HMS/KS – eigedomsavdelinga – seksjon for system og utvikling

Rådgjevar HMS/KS – HR seksjonen – eining for HMS og kvalitetsstyring

Rådgjevar/jurist – politisk sekretariat

Avdeling for infrastruktur og veg

Alle stillingane har søknadsfrist 23. oktober 2019.

Byggherrestøtte – veg og infrastruktur i Vestland

Kontrollingeniørar og byggeleiarar, drift av veg og infrastruktur i Vestland

Sikkerhetskontrollør / forvaltar tunnel og rådgjevar kontraktstrategi for veg og infrastruktur i Vestland

Kontrollingeniørar og byggeleiarar, vedlikehald av veg og infrastruktur i Vestland

Rådgjevarar innkjøp, HR, HMS og juridisk for infrastruktur og veg i Vestland

Byggeleiar, prosjektleiar og kontrollingeniør – prosjekt innan infrastruktur og veg i Vestland

Grunnervervar og eigedomslandmålar – grunnerverv av veg og infrastruktur i Vestland

Byggeleiarar – vegdekke og oppmerking av veg i Vestland

Elektroingeniørar – prosjektering av veg og infrastruktur i Vestland

Planleggarar – planlegging og prosjektering av veg og infrastruktur i Vestland

Rådgjevarar – forvaltning og utgreiing av infrastruktur og veg i Vestland