Grafisk profil for Vestland fylkeskommune

Logo

Logo til Vestland fylkeskommune

Last ned logo til Vestland fylkeskommune

Logo i biletformat: Opne og last ned (png)

Logopakke i bilet- og vektorformat: Opne og last ned (zip)

English logo: Download (zip)

Fargekodar i logo (pdf)

Fargepalett

Skrifttype

I all kommunikasjon utanom logoen er skrifttypen Roboto valt. Roboto (brødtekst) og Roboto Slab (overskriftstekst).

Skulelogoar

Logoar til tannhelse

Last ned logo for tannhelsetenesta

Logo for tannhelsetenesta i Vestland (zip)