Geografi

  • Det nye fylket får eit samla areal på 34 055 km2. Det betyr at det frå 2020 blir det 5. største fylket i landet.
  • Alle kommunane kjem til å ha kystlinje. Sogn og Fjordane har i dag to kommunar utan: Jølster, som blir slått saman med Førde, Gaular og Naustdal til Sunnfjord kommune, og Hornindal, som blir slått saman med Volda kommune (Møre og Romsdal). Alle kommunane i dagens Hordaland grensar til kysten eller til ein fjord.
  • Det nye fylket får store fjellområde, med blant anna Jotunheimen, Breheimen og Hardangervidda.
  • Det høgaste fjellet vert Store Skagastølstind (2405 m.o.h.) i Jotunheimen.
  • Fylket kjem til å ha dei to lengste fjordane i landet, Sognefjorden (205 km) og Hardangerfjorden (180 km).