Fylkesvalstyret

Fylkesvalgstyret har ansvar for på leggje til rette for val og for kontroll med valgjennomføringa i kommunane i Vestland.

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsval og stortingsval etter vallova, og godkjenner parti og grupper sine forslag til vallister (seinast 1. juni i valåret). Medlemma av fylkesvalgstyret er dei same som er medlem i fellesnemnda.

Møte i fylkesvalstyret

23. mai 2019 – sjå møtedokument