Dokument

Her finn du presentasjonar, planar, reglement, rapportar og andre dokument som er relevante for samanslåingsprosessen.

Lenker til møtedokument og politiske saksdokument finn du på sida om fellesnemnda.

Organisatoriske dokument og organisasjonskart over administrasjonen finn du på sida om administrativ organisering.

Dokument om innplassering av tilsette

Prosess for innplassering av tilsette (pdf)

Kriterium for val av kandidat (pdf)

Vurderingskriterium for leiarstilling (pdf)