Dokument

Her finn du presentasjonar, planar, reglement, rapportar og andre dokument som er relevante for samanslåingsprosessen.

Lenker til møtedokument og politiske saksdokument finn du på sida om fellesnemnda.

Organisatoriske dokument og organisasjonskart over administrasjonen finn du på sida om administrativ organisering.

Organisasjonskart for prosjektorganiseringa