Befolkning – folketal og busetnad

  • Hordaland og Sogn og Fjordane har i dag til saman 632 769 innbyggjarar.
  • 522 539 bur i Hordaland, og 110 230 i Sogn og Fjordane.
  • Hordaland har i dag 33 kommunar, og Sogn og Fjordane har 26.
  • Det nye fylket får til saman 43 kommunar, etter at fleire kommunar også vert slått saman frå 1. januar 2020.

Dei ti største kommunane etter folketal med dagens kommunestruktur (per 01.01.2018)

KommuneFolketal
Bergen279 792
Askøy29 071
Fjell25 725
Os20 573
Stord18 780
Lindås15 789
Voss14 577
Kvinnherad13 180
Førde13 089
Flora11 988

Kjelde: SSB, statistikktabell 01222, www.regjeringen.no

Dei ti største kommunane etter folketal med ny kommunestruktur (per 01.01.2018)

KommuneFolketal
Bergen279 792
Øygarden (Fjell, Sund, Øygarden)37 687
Askøy29 079
Alver (Radøy, Lindås, Meland)28 997
Bjørnafjorden (Fusa, Os)24 493
Sunnfjord (Førde, Naustdal, Gaular, Jølster)21 963
Stord18 780
Kinn (Flora, Vågsøy)17 989
Voss herad (Voss, Granvin)15 508
Kvinnherad13 180

Kjelde: SSB, statistikktabell 01222, www.regjeringen.no