Skal stake ut kursen for Vestland

Den regionale planstrategien for perioden 2020 til 2024 skal stake ut kursen for det nye Vestland fylke. Fylkesutvalet vedtok 3. desember formelt å starte arbeidet med planstrategien.

Vestland får miljøvenlege snøggbåtar

Innføringa av miljøvenlege snøggbåtar i Vestland kan skje snarast mogeleg frå 2022 og seinast 2024. Det har Vestland fylkesutval vedteke.

Fylkesbudsjett på 14,8 milliardar kroner

Budsjettet for Vestland fylkeskommune i 2020 blir på ca. 14,8 milliardar kroner. Av dette skal 8,9 milliardar gå til drift og 5,9 milliardar til investeringar.