500 søkjarar til 100 vegstillingar

Rundt 500 søkjarar har meldt seg til dei om lag 100 ledige stillingane innan infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune.

Høyring – reglement og prosedyrar for opplæring i Vestland

Tre viktige dokument for opplæringssektoren i Vestland fylkeskommune er no ute på høyring.

Budsjettarbeidet for Vestland er i gang

Fylkestinget 17. og 18. desember skal endeleg godkjenne det første budsjettet for Vestland fylkeskommune. Nytt er at det ikkje er fylkesrådmannen, men finansutvalet som skal fremje budsjettforslaget. Finansutvalet hadde sitt første møte i Bergen i dag.

Slik fordelar dei politiske verva i Vestland seg

Vestland fylkesting 15. og 16. oktober har fordelt dei ulike politiske verva i den nye fylkeskommunen.

– Vestland må bli større enn Oslo

– Vestland blir på storleik med Oslo. Ambisjonen må vere å bli større enn Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i talen til det nye Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober.

Skal gjere sitt beste for oss alle i Vestland

– Eg skal gjere mitt beste for oss alle i denne første perioden i Vestland fylke, sa nyvald fylkesordførar Jon Askeland (Sp) på det første fylkestinget i Vestland. Han vart vald med 46 røyster. Silja Ekeland Bjørkly (H) fekk 19 røyster.

Vestland får spreke fylkesfargar

I samband med konstituerande fylkesting blir dei første smakebitane av Vestland fylke sin visuelle identitet presentert. Det nye fylket får spreke fargar og visuelle tilleggselement i fugleperspektiv.

Her er fylkesordførarkjeda til Vestland

16 motiv frå heile Vestland dannar den rykande ferske fylkesordførarkjeda som den nye fylkesordføraren får overrekt i Håkonshallen tysdag kveld. Motiva er nøye valde. Her skal det vere noko som alle kan kjenne seg igjen i. Her er alt frå fjordhest og sild, til Bryggen og bru …og ein QR-kode.

Ny HR-direktør for Vestland tilsett

Hilde M. B. Withammer er tilsett som HR-direktør i nye Vestland fylkeskommune. Ho tek venteleg til i stillinga 1. desember i år.

Innbyggarar i Vestland til historisk markering

Vestland fylkesting blir konstituert tysdag 15. oktober, i starten av det to dagar lange møtet. Til den høgtidlege markeringa i Håkonshallen same kveld er det òg gjort rom for ti innbyggarar frå Vestland.