Ny, felles anleggspolitikk i Vestland

I 2020 skal Vestland fylkeskommune fordele omlag 220 mill. kr. i spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Anleggspolitikken og kriteria som skal liggje til grunn for fordelinga er no klare.

Kommuneproposisjonen får konsekvensar for Vestland

Fellesnemnda meiner det ikkje er akseptabelt at Vestland fylkeskommune tapar økonomisk fordi fylka har følgt opp regjeringa sine forventingar til regionreform og miljøansvar.
Politikarane i fellesnemnda sit i ein firkant i møtesalen. Prosjektleiar Rune Haugsdal står på talarstolen.Kan brukast fritt mot kreditering

Møte i fellesnemnda tysdag 18. juni

Fellesnemnda for Vestland hadde møte i Bergen 18. juni. Her kan du sjå opptak av møtet i nett-tv.

Slik ser det ut: Fylkesvåpen for Vestland endeleg vedtatt

– Dette er eit flott fylkesvåpen som vil vere samlande for heile Vestland, seier leiar i fellesnemnda Anne Gine Hestetun om fylkesvåpenet som blei vedtatt på fylkestinget i Hordaland i dag.

Sjå kven som stiller til val til Vestland fylkesting

818 kandidatar fordelt på 17 lister stiller til val til det første fylkesting i Vestland fylkeskommune 9. september. Dei 17 listene er godkjent av fylkesvalstyret.