Samarbeid med Haugalandet viktig for Sunnhordland

– Eg veit kva musklar Sunnhordland og Haugalandet har for å vere motor i nye Vestland fylkeskommune, oppsummerte fylkesordførar Anne Gine Hestetun dialogmøtet på Stord som gav innspel til den nye fylkeskommunen.
Gulen, felles drøftingsmøte

17 parti stiller liste til fylkestingsvalet i Vestland

Ved utløpet av fristen kl. 12.00 1. april hadde 17 parti stilt liste til det første fylkestingsvalet for Vestland fylkeskommune. Fire parti er nye, mens to er ute i høve førre fylkestingsval.