Foto: David Zadig/Teaterfestivalen i Fjaler

Følg kulturkonferansen direkte

Kulturkonferansen Vestland – Ein ny region veks fram gjekk føre seg i Bergen torsdag 21. mars. Her kan du sjå opptak av konferansen på nett-tv.

Vidarefører dagens inntaksordning

Inntaksordninga og inntaksområda som gjeld for Hordaland og Sogn og Fjordane blir vidareført til å gjelde skuleåret 2020/21. Det vedtok fellesnemnda 13. mars.

Desse har søkt på mellomleiarstillingar i Vestland fylkeskommune

48 personar har søkt på 9 mellomleiarstillingar i Vestland fylke, som blei lyst ut eksternt 25. februar. Sjå kven som har søkt.