Foto av Kamilla Rivedal, leiar i ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane.Foto: Vestland fylkeskommune

Ungdomen sette klima på dagsorden

Kamilla Rivedal i ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane løfta fram klima og miljø som tema på dialogmøtet i Førde 26. mars.
Illustrasjon av alternativ til fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune, ein versjon i kvit og grøn og ein i grå og blå.

Fjordlandskap på nytt fylkesvåpen

Fellesnemnda sitt arbeidsutval ber administrasjonen jobbe vidare med fjord og fjell som motiv på fylkesvåpenet til nye Vestland fylkeskommune.
Foto: David Zadig/Teaterfestivalen i Fjaler

Følg kulturkonferansen direkte

Kulturkonferansen Vestland – Ein ny region veks fram gjekk føre seg i Bergen torsdag 21. mars. Her kan du sjå opptak av konferansen på nett-tv.

Vidarefører dagens inntaksordning

Inntaksordninga og inntaksområda som gjeld for Hordaland og Sogn og Fjordane blir vidareført til å gjelde skuleåret 2020/21. Det vedtok fellesnemnda 13. mars.

Desse har søkt på mellomleiarstillingar i Vestland fylkeskommune

48 personar har søkt på 9 mellomleiarstillingar i Vestland fylke, som blei lyst ut eksternt 25. februar. Sjå kven som har søkt.