Ledige leiarstillingar

Her finn du ledige stillingar i Vestland fylkeskommune.
Politikarane i fellesnemnda sit i hestesko i eit mtøerom.Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune. Kan brukast mot kreditering.

Fellesnemnda med klare krav til nytt inntektssystem

Inntektssystemet må setje dei nye fylkeskommunane i stand til å løyse nye oppgåver og gjere framtidsretta investeringar. Det krev fellesnemnda for Vestland fylkeskommune i ein felles høyringsuttale.

Fylkesvåpen for Vestland skal vedtakast i juni

Politikarane skal få sjå nye alternativ til motiv før dei endeleg bestemmer seg om nytt fylkesvåpen. På møtet i fellesnemnda 14. februar la prosjektleiar Rune Haugsdal fram ein plan for den vidare prosessen.

Desse vil bli HR-direktør i Vestland

10 kvinner og 9 menn i aldersspennet 40 – 59 år ønskjer seg stillinga som HR-direktør i Vestland fylkeskommune. - Her er det mange godt kvalifiserte kandidatar med relevant og spennande bakgrunn, seier Ingrid Holm Svendsen, som er påtroppande fylkesdirektør for organisasjon og økonomi i nye Vestland fylkeskommune.
Utsikt mot Flåm i Aurland med fjord og fjell i bakgrunnen, blå himmel og kvite toppar.Foto: Øystein Vidnes/Flickr.com (CC-BY)

Sjå opptak av møtet i fellesnemnda

Torsdag 14. februar møttest fellesnemnda i Flåm for å diskutere blant anna godtgjersle og arbeidsvilkår dei for folkevalde i Vestland fylkeskommune. Sjå møtet i opptak på nett-tv.

Grenselaust engasjement

Det at dagens fylkesgrense forsvinn ved opprettinga av Vestland fylke, prega dialogmøtet i Sløvåg i Gulen 7. februar. Infrastruktur, skuleval, kollektivtrafikk, vindkraft og næringsutvikling var tema som gjekk att.
Foto som syner Jostein Ljones i Hardangerrådet, Jan Geir Solheim i Sogn Regionråd og ordførar Hans-Erik Ringkjøb i Voss kommune framfor kartet over det nye fylket. Dei peiker på delane av fylket dei kjem frå.Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Indre Vestland på offensiven

Politikarane i Indre Vestland sette standarden, og slo fast at dei vil bli ei kraft i nye Vestland fylke på dialogmøtet på Voss 6. februar.

– Samhandling må stå i sentrum

– Dette kjem vi til å lukkast med i heile Vestland fylkeskommune. Samhandling må stå i sentrum, sa fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun på det første av fem dialogmøte om utvikling av det nye storfylket i vest.