Splitter nye funn om utviklinga i Vestland-området

Veit du kor mange innbyggjarar Vestland fylke får, og i kva grad dei ulike regionane er i vekst? Dette er berre ein liten del av det du får vite i ein omfattande, ny rapport, som skal danne grunnlaget for den regionale planstrategien i det nye fylket.

Fem dialogmøte overstått

No skal politikarane møte innbyggarar, kommunar og aktørar i regionane for å få innspel til planstrategien for vårt nye fylke. Sjå tid og stad for dei fem møta.