Hordalands HR-direktør nominert til Årets kommuneprofil

– Eg? Eg er berre ein smålåten bergensar, seier HR-direktør Geir Davidsen i Hordaland fylkeskommune etter at han er nominert til prisen som Årets kommuneprofil 2018, for arbeidet han gjer med fylkessamanslåinga.
Kan brukast fritt mot kreditering. Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Toppdirektørane til Vestland fylke er tilsette

Toppleiargruppa i nye Vestland fylkeskommune er no på plass. Framtidig fylkesrådmann Rune Haugsdal presenterte i dag sine sju fylkesdirektørar.
Politikarane i fellesnemnda sit i ein firkant med pc-ar framfor seg i ein møtesal.

Fellesnemnda ønskjer meir dynamisk prosess om kraftverdiar og fondsvedtekter

Fellesnemnda vedtok i dag at arbeidsutvalet skal peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp i prosessen for å bli samde i saka om kraftverdiar og fondsmidlar.
Bilete frå møte i fellesnemnda juni 2018, Førde. Politikarane sit rundt bordet i ein hestesko.

Møte i fellesnemnda fredag 16. november

Politisk og administrativ organisering i Vestland fylkeskommune, høyring om nye oppgåver til fylkeskommunane og vedtekter for eit utviklingsfond for Sogn og Fjordane står på sakskartet når fellesnemnda møtest fredag. Du kan sjå møtet i opptak på nett-tv.