Mange og gode søkjarar til fylkesdirektørstillingane

– Vi har fått mange og gode søkjarar, seier prosjektleiar Rune Haugsdal for Vestland fylkeskommune etter at søkjarlistene til seks av direktørstillingane i nye Vestland fylkeskommune er offentlege. Total er det 36 søkjarar.

Kommunane skal snart i dialogmøte

Snart skal kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane i dialogmøte med Nye Vestland fylkeskommune. Sjå når din region skal møte!