Bilete av salen der politikarane er samla på møte i fellesnemnda september 2018.Foto: Kristin Rundsveen/Sogn og Fjordane fk

Slik skal Vestland fylkeskommune bli politisk styrt

Den nye Vestland fylkeskommune skal få eige finansutval. Det blir og vurdert og opprette planutval og likestillingsutval som del av politisk organisering.

Vestland søkjer fylkesdirektørar

No vert stillingane som fylkesdirektørar i Vestland fylkeskommune lyste ut. Det er seks stillingar, og arbeidsstadar er Bergen, Leikanger og Førde.

Folkefavorittvinnar blei gjort stas på

Jorunn Andreassen som har laga fylkesvåpenforlaget som i august blei stemt frem som folkefavoritt, fekk i dag blomar, heder og ære.
Bilete av salen der politikarane er samla på møte i fellesnemnda september 2018.Foto: Kristin Rundsveen/Sogn og Fjordane fk

Følg møtet i fellesnemnda fredag 21. september

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane har møte i Bergen på fredag. Politisk og administrativ organisering i nye Vestland fylkeskommune er blant sakene på dagsorden. Her kan du følgje møtet direkte.
Gulen, Anne Gine Hestetun, felles drøftingsmøte

Fellesnemnda sitt arbeidsutval vil ut og møte kommunane i Vestland

No startar arbeidet med felles mål og strategiar for Vestland. For å hente kunnskap om utviklingstrekk og utfordringar i det nye fylket inviterer fellesnemnda sitt arbeidsutval seg til møte med kommunar, nærings- og organisasjonsliv.
Bilete frå møtet i fellesnemnda sitt arbeidsutval i Førde juni 2018. Åtte politikarar og tre frå administrasjonen sit i ein hestesko.

Møte i fellesnemnda sitt arbeidsutval måndag 10. september

Avklaringar om den politiske og administrative organiseringa i Vestland fylkeskommune er blant sakene på dagsorden til det komande møtet i arbeidsutvalet.