Rune Haugsdal innstilt som prosjektleiar/fylkesrådmann i storfylket på Vestlandet

Rune Haugsdal er av tilsetjingsutvalet samrøystes innstilt som prosjektleiar for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar og som ny fylkesrådmann i det nye vestlandsfylket.

Konkurranse i mai om nytt fylkesvåpen

Den nye fylkeskommunen på Vestlandet skal få nytt fylkesvåpen. Gjennom ein open innspelprosess, som startar i byrjinga av mai, kan alle kome med forslag til fylkesvåpen. Fristen er 1. juni.

6 vil bli fylkesrådmann for det nye vestlandsfylket

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane tilset prosjektleiar/ framtidig fylkesrådmann til det nye fylket i møtet i fellesnemnda 4. mai. Det er 6 søkarar til stillinga.
Gulen, Anne Gine Hestetun og Jenny Følling.

Regjeringa går for Vestland fylkeskommune

Fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane gler seg over at kommunalminister Monica Mæland tilrår Vestland som namn på det nye vestlandsfylket.