Samling på Gulating

Fylkesutvalet går for Vestland som fylkesnamn

Eit samla fylkesutval vedtok 12. februar at det ønskjer Vestland som namn på det nye fylket, sett saman av Hordaland og Sogn og Fjordane.
ekspertutval

Ekspertutval foreslår nye oppgåver til fylkeskommunen

Eit ekspertutval foreslår å flytte nær 5000 arbeidsplassar og oppgåver for 24 milliarder kroner til dei nye fylkeskommunane. – Dette er offensivt jobba av ekspertutvalet og eit velbegrunna og godt utgangspunkt i arbeidet med å leggje fleire oppgåver til fylka, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.
Samling på Gulating

Fylkesutvalet samlar seg om namnet Vestland

Fylkesutvalet tilrår at det nye fylket, sett saman av Hordaland og Sogn og Fjordane, får namnet Vestland. Fylkestinga har vedteke å bruke namnet Vestlandet, men det har kome kritikk mot dette namnevalet.

Nye oppgåver til fylkeskommunane

Kommunal- og moderniseringsministaren oppnemnde 13. juni 2017 eit ekspertutval som skulle kome med forslag om fleire oppgåver til dei nye fylkeskommunane. Dette utvalsarbeidet inngår i den store regionreforma. Stortinget har her gjort vedtak om at det frå 2020 skal vere 11 regionar/fylkeskommunar (inkl. Oslo) i landet vårt.

Nøgd fylkesordførar utfordrar Stortinget til å følgje ekspertutvalet

Fylkesordførar Jenny Følling synest ekspertutvalet som i dag har lagt fram forslaget til nye oppgåver til fylkeskommunane, har gjort eit grundig arbeid. No ber ho Stortinget følgje opp.