Møte

Inviterer innbyggarar til å vere med å utforme nytt fylkesvåpen

Arbeidet med å utforme fylkesvåpen for Vestlandet fylkeskommune er no i gang. Eit arbeidsutval ber fylkesrådmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane starte prosessen. Politikarane ønskjer at innbyggarane skal få vere med og bidra med innspel.

Namnet blir avgjort før sommarferien

– Namnet på den nye regionen på Vestlandet blir avgjort før sommarferien, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter møtet mellom dei fire fylkesordførarane på Vestlandet og kommunalminister Monica Mæland i Oslo i dag.

Diskuterte fylkesnamn med ministeren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i dag fire fylkesordførarar til felles møte om namnet på det nye vestlandsfylket.